นโยบายบริษัท  
ที่ปรึกษา  
ประเภทกิจการที่ใช้ รปภ  
ระบบการบริหารงาน  
วงเงินประกันความเสียหาย  
อุปกรณ์ที่ใชในการปฏบัติงาน  
คุณสมบัติของพนักงาน รปภ  
หลักสูตรอบรม  
ลูกค้าอ้างอิง  
 
     
   

อุปกรณ์ที่ใชในการปฏบัติงาน

1.   เครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ เสื้อกันฝนสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย


2.   อุปกรณ์การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

     2.1 ไฟฉายพร้อมถ่าน
     2.2 กระบอง  มีดดาบปลายปืน  กุญแจมือ
     2.3 เสื้อกันฝน/รองเท้าบู้ท
     2.4 เสื้อจราจร
     2.5 นกหวีด
     2.6 วิทยุสื่อสาร
     2.7 สมุดลงเวลาทำงานของพนักงานรักษาความปลอด สมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
     2.8 อุปกรณ์เสริมรักษาความปลอดภัย เช่น การ์ดสแกน นาฬิกายาม อุปกรณ์ตรวจวัตถุโลหะ
           อื่นๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือข้อตกลงเป็นกรณี ที่บริษัทฯได้เสนอ

3. ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็คทรอนิกส์

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ระบบบัตรผ่าน เข้า - ออก (ACCESS CONTROL)
ระบบกันขโมย และป้องกันผู้บุกรุก (IDS)
ระบบ ตรวจการณ์ (Guard Tour)
ศูนย์รับแจ้งเหตุ (CAMS)
เครื่องตรวจสอบโลหะ และอาวุธ (Metal Detector)
กระจกตรวจใต้ท้องรถ
ป้อมรักษาการณ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนด และแผงกั้นแบบมีล้อเลื่อน
กระบอง, บาตอง
อุปกรณ์ดับเพลิง

 

 
 
บริษัท จีเอฟไอ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 35/351 ม.3 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2599-8005 แฟกซ์ 0-2599-8006 E-mail: akkarat@gfi.co.th